100 ГОДИНИ  НИКОЛОВ & НИКОЛОВ


"Николов & Николов - архитекти" е Дружество, регистрирано на 07.05.1990 г. от архитектите Павел И. Николов (1922-2009) и Илиян П. Николов (1951) - баща и син. След 12-годишна съвместна работа на двамата в ателието на Павел Николов в "Главпроект" (където последният проектира още от самото създаване на института), дейността се пренася в частното Дружество.

Така символично е възстановено съществувалото до Втората световна война предходно проектантско-строително дружество на дядото Илия Николов (1887-1940). Като бъде взето предвид началото на дейността на Илия Николов (след дипломирането му през 1922 г.) - установената семейна проектантска традиция продължава без прекъсване, вече над 100 години!

От 2022 г. ръководството на Дружеството е поето от правнукът Павел И. Николов Мл. (1987).

Дружеството има за предмет изключително проектантска дейност - градоустройствени проекти, предпроектни проучвания и инвестиционни проекти в областта на гражданското строителство - жилищни и обществени сгради, интериори. Освен архитектурната част, чрез своите подизпълнители, Дружеството разработва проекти и във всички останали части на инвестиционния проект - строителни конструкции, отоплителни, вентилационни и климатизиращи инсталации, електроинсталации, водоснабдителни и канализационни инсталации, геодезически и технологични разработки и пр.