арх. Илиян Павлов Николов *

  1951 г.   21.12. - роден в София

 • ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
 • 1969 - 1971 г. Строителен факултет на ВИСИ - София, Промишлено и гражданско строителство

  1971 - 1976 г. Архитектурния факултет на ВИСИ - София. Дипломиран в катедра Обществени сгради

  1981 г. Специализира в Париж и Монпелие - Франция. Защитава реферат на тема - "Архитектурно-градоустройствени проблеми на търговската активност в социо-културните центрове във Франция"

 • ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ
 • Проектантска дейност в областта на архитектурата на обществените сгради и комплекси. Методология на архитектурната дейност.

 • ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВНИ КОМИСИИ
 • от 1978 г. Член на Съюз на архитектите в България (САБ)

  от 1992 г. Член-основател на Камара на архитектите в България (КАБ) (неинституционизирана)

  1998 - 2000 г. Член на работната група към МРРБ за разработване на текста за новия Закон за устройство на територията (ЗУТ)

  1999 - 2000 г. Член на Държавната комисия за оправомощаване на лицата упражняващи независим строителен надзор в Р. България

  от 2000 г. Основател на Европан - България, национална секция на Европан - Европа

  от 2004 г. Член на Камарата на архитектите в България (КАБ) - пълна проектантска правоспособност

  от 2023 г. Член на Алианс за висока строителна култура

 • УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ
 • 1990 - 2021 г. Управител на Николов и Николов - архитекти

  1990 - 1992 г. Член на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България и Председател на комисия по информационна и издателска дейност в мандата на Председателя на УС арх. Христо Генчев

  1992 - 1995 г. Член на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България и Председател на комисия по информационна и издателска дейност в мандата на Председателя на УС арх. Борис Камиларов

  1995 - 1996 г. Председател на Софийския филиал на Камарата на архитектите в България (неинституционализирана) в мандата на Председателя на УС на КАБ арх. Огнян Симеонов

  1998 - 2001 г. Заместник председател на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България по законодателната дейност в мандата на Председателя на УС арх. Танко Серафимов

  1996 - 2000 г. Началник на Управление "Архитектура и градоустройство" (УАГ) към Столичната община. Председател на Градските архитектурно-градоустройствени комисии (ГАГК) за разглеждане на обекти на архитектурата и на обекти за монументално изкуство и реклама на територията на Столичната община в мандата на Главния архитект на София арх. Стоян Янев и на Кмета на София Стефан Софиянски.

  1999 - 2000 г. Член на Борд на директорите на "Централни хали" АД, за реализация на проект за реконструкция на сградата на Централните хали в София

  2000 - 2003 г. Член на УС на Асоциация на лицата упражняващи независим строителен надзор, преименувана по-късно на Българска асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК)

  2000 - 2002 г. Председател на УС на Европан - България, национална секция на Европан - Европа

  2023 - 2027 г. Заместник председател на Управителния съвет на Съюза на архитектите в България в мандата на Председателя на УС арх. Петър Диков

  2023 - 2028 г. Председател на Контролния съвет на Алианс за висока строителна култура

 • ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ
 • 1976 - 1978 г. Проектира в проектантската организация на Главно управление на Строителните войски - София, отбивайки военната си служба

  1978 - 1990 г. Проектира чрез държавната фирма "Главпроект" - София в Дирекция за обществени и жилищни комплекси и градоустройство в ателието на арх. Павел Николов.

  от 1990 г. Проектира чрез собствено архитектурно бюро - "Николов & Николов - архитекти".

 • ОТЛИЧЕНИ КОНКУРСНИ АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
 • 1976 г. Главен търговски център - Благоевград - откупка (60 конкурента)

  1979 г. Търговски комплекс с универсален магазин, прераснал в Главен търговски център - Кърджали - първопремиран проект (120 конкурента)

  1982 г. Реконструкция и разширение на сградата на Главпроект - София - първопремиран проект (6 конкурента)

  2001 г. Сграда на Софийска градска художествена галерия - ул. Гурко - София - един от три първопремирани проекти (52 конкурента)

  2004 г. Многофункционален комплекс "Сан Стефано Плаза" София (& Ст. Добрев и Ф.Захариев) - на терена на бившата Бирена фабрика на братя Прошек - първопремиран проект (6 конкурента)

 • ОТЛИЧИЧИЯ И НАГРАДИ
 • 2011 г. Почетна значка на САБ - сребърна

  2017 г. Сграда на годината - Многофункционален комплекс "Сан Стефано Плаза" София (& Ст. Добрев и Ф.Захариев)

  2021 г. Почетна значка на САБ - златна


  * син на арх. Павел Николов и Евгения Николова