Павел Илиянов Николов (Павел Мл.) *

  1987 г.   28.05. - роден в София

 • ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
 • 2011 - 2019 г. Технически университет, Виена. Архитектурен факултет

 • ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ
 • Архитектурно-теоретични концепции в инвестиционното проектиране. Типология на сгради и тяхната устойчивост. Реактивизация на изоставени сгради, както и развитие на архитектурата и строителството в посока на възможността, човечеството да стане транс - планетарна раса.

 • УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ
 • от 2022 г. Управител на Николов и Николов - архитекти

 • ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ
 • 2015 - 2016 г. Сътрудник в Архитектурно бюро Nerma Linsberger, Виена


  * син на арх. Илиян Николов и арх. Галина Николова