Павел Николов Мл.

Управител от 2022


Илиян Николов

Основател и съуправител 1990-1996 и 2001-2009

Управител 2009-2022


Павел Николов

Основател и съуправител 1990-2009


Галина Николова

Съуправител 1996-2001


Антонина Бурлак

Сътрудник от 2022


Мартина Иванова

Сътрудник от 2022


Памела Димитрова

Сътрудник от 2022


Теодора Йотова

Сътрудник 2022 - 2023


Тоня Ганчева

Сътрудник 2008-2016

Магистър по архитектура, УАСГ, София 2012

Архитект в Община Габрово 2020-2022


Цветомира Иванова

Сътрудник 2012-2014


Цвета Томова

Сътрудник 2013


Мария Стайнова

Сътрудник 2013


Виолета Шатова

Сътрудник 2008-2013

Магистър по архитектура, НБУ София 2011

Доктор по архитектура, НБУ София 2018, Главен асистент НБУ, София


Мартина Арнаудова

Сътрудник 2008-2012

Магистър по архитектура, НБУ София 2015


Юра Маринова

Сътрудник 2008-2012

Магистър по архитектура, УАСГ София 2013


Пенко Симеонов

Сътрудник 2008-2012

Магистър по архитектура УАСГ София 2012

Старши ръководител на проект в SIEMENS HEALTHINEERS от 2012


Стефан Тангълов

Сътрудник 2008

Магистър по архитектура, УАСГ София 2012

Собственик на АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ТАНГЪЛОВ 2013


Десислава Михайлова

Сътрудник 2008


Бояна Пеева

Сътрудник 2008


Николай Рачински

Сътрудник 2005-2008

Магистър по архитектура, УАСГ София 2007

Архитект в Община Варна 2008-2010

Хоноруван асистент ВСУ Черноризец Храбър 2009-2011

Съдружник в ЕСЕНТИ РАЧИНСКИ ООД от 2010


Храбър Попов

Сътрудник 2006-2007

Дипломиран в Ecole d`architecture du Languedoc-Roussillon, Франция 2001


Никола Сметеновски

Сътрудник 2006-2007


Стилияна Христова

Сътрудник 2005-2007

Магистър по архитектура, УАСГ София 2008

Съдружник в ЕСЕНТИ РАЧИНСКИ ООД от 2010


Надя Митева

Сътрудник 2006

Магистър по архитектура, УАСГ София 2003

Архитект проектант, Кувейт 2003-2005

Главен асистент, ВСУ "Л. Каравелов" 2007-2019


Ирена Илиева

Сътрудник 2002-2006


Весела Мантова

Сътрудник - партньор 1996-2006

Магистър по архитектура, УАСГ София 1990

Собствено Проектантско бюро "АРКОН АРХИТЕКТИ" ЕООД от 1994


Стефан Тарински

Сътрудник 1999-2003

Архитект на свободна практика в Монпелие, Франция от 2009


Виолета Павлова

Главен счетоводител от 2023

Собственик на Счетоводна къща ВИТЕРА 2000 ЕООД


Руси Христозов

Главен счетоводител 2003-2022

Собственик на Счетоводна къща "На канала"


Алина Кърова

Офис-мениджър 2005-2015

Магистър по право, НБУ 2013

Юрисконсулт Агенция по геодезия, картография и кадастър, СГКК-София 2015-2016

Самостоятелна юридическа дейност след 2016


Димитър Митков

Главен счетоводител 1990-1993, 1994-2002