1989
ПРЕФАСАДИРАНЕ НА СГРАДАТА НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

София, пл. "Народно събрание"

клиент  НС Р България
рзп         
              


Сградата на Народното събрание на Р България е построена от арх. К. Йованович през 1884 г., пристроена през 1928 г. в северна посока от арх. П. Койчев, преработена частично през 1962 г., както и многократно след това, от арх. П. Николов.
С проекта за префасадиране следваше да бъде решен основният въпрос - дали всички фасадни архитектурни форми да бъдат репарирани и възстановени в оригинала си от мазилка, или да бъде изпълнен вариант с цялостна подмяна на фасадите с облицовка от врачански камък. След разглеждане на разработените два варианта, решително беше отхвърлен този с нова каменна облицовка, като надделя разбирането, че така сградата би изгубила оригиналното си звучене. Фасадните елементи бяха изцяло репарирани в мазилка. Беше изпълнен цялостен гранитен цокъл, който липсваше в частта на пристройката от 1928 г. Тротоара около сградата беше изпълнен с нова декоративна каменна настилка. Не беше възприето намерението на авторите водосточните тръби да бъдат скрити във фасадните стени.


проект архитектура     арх. Павел Николов ©
                                  арх. Илиян П. Николов ©
проект стр.конструкции  
проект овк - инсталации
проект ел - инсталации   
проект вк - инсталации