1986
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛ БАЛКАН В
ХОТЕЛ ШЕРАТОН

София,

клиент  Интерхотели
рзп         26 300 кв.м.
              


Оригиналната сграда е построена в средата на 50-те години, по проект на арх. Д. Цолов, за представителен правителствен хотел. 30 години по-късно става актуално преустройството на силно амортизираната сграда, първоначално по програма на хотелската верига "Мередиен", а по-късно на "Шератон", с които до днес е в сила франчайзингов договор.
Архитектурното решение на преустройството обхваща - нови планови схеми на партера, двата сутерена и таванския етаж, както и преработка на всички бани към хотелските стаи. За нуждите на новата функция в сградата са изградени 12 нови асансьори. Всички помещения получават ново декоративно вътрешно оформление.
По отношение на фасадното решение - сградата получава ново третиране на главния вход - с козирка, както и три несъществували по-рано тераси с озеленени цветарници към пл. "Св. Неделя", които решават окончателно проблема със значителната денивелация на площада. Изцяло е сменена дограмата. Реализирано е художествено фасадно осветление.
В инсталационно отношение сградата получава най-модерно за времето си решение (климатизация, пожарогасене, слаботокови инсталации и пр.)


проект архитектура     арх. Павел Николов ©
                                 арх. Фердинанд Щотер ©
                                  арх. Илиян П. Николов ©
                                   арх. Eвгени Кондарев ©
проект стр.конструкции  инж. Харалампиев
проект овк - инсталации инж. Петрунов,
                                         инж. Маджаров
проект ел - инсталации   инж. Цанов
проект вк - инсталации   инж. Натов