2018
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН / МАРИОТ
ЛЪКШЪРИ КОЛЕКШЪН ХОТЕЛ -
ПРЕУСТРОЙСТВО РЕСТОРАНТ

София, пл. Света Неделя №5

клиент  София хотел Балкан АД
рзп          366 кв.м.
              


Съществувалият до момента ресторант беше разширен за сметка на двата луксозни магазина, които заемаха фронта граничещ с площад "Света Неделя". Така ресторантът излезе в остъкленото пространство към площада и се отвори към него, същевременно включвайки го към собствения си интериор. Предполага се и възможността, в бъдеще, няколко маси да бъдат изнесени на терасата отпред. Интериорният дизайн е проектиран от МКВ-Лондон.


проект архитектура арх. Илиян П.Николов ©
проект интериор              М. Вафиадис
проект технология           инж. Р. Тракийска
проект стр.конструкции  инж. В. Яннопулос
проект овк - инсталации инж. К. Андронопулос
проект ел - инсталации   инж. Н. Барнакуляс
проект вк - инсталации   инж. М. Пранчова