2014
ХОТЕЛ ШЕРАТОН СОФИЯ -
КОНЦЕПСИЯ ЗА ЦЯЛОСТНО
ПРЕУСТРОЙСТВО

София, пл. Света Неделя №5

клиент  София хотел Балкан АД
рзп          25 000 кв.м.
              


Концепцията за цялостно преустройство на сградата на хотела (след това от началото на 80-те години и последвалата редица преустройства в периода 2005-2013 г.) включва: 1. надстрояване на сградата; 2. преработка на жилищните етажи 3-6-ти с преместване на баните и увеличаване на размера на стаите за сметка на ширината на коридора; 3. конструктивно вмъкване на нов етаж - мецанин - в пространството между съществуващите 1-ви (обслужващ) и 2-ри (жилищен) етажи с напълно ново пространствено решение на входното лоби; 4. цялостна функционална преработка на 1-ви етаж и сутерените.
Във връзка със замисленото тежко преустройство стартира предварително тотално конструктивно обследване на съществуващата конструкция на сградата.


проект архитектура арх. Илиян П.Николов ©
проект стр.конструкции  
проект овк - инсталации
проект ел - инсталации   
проект вк - инсталации