2013
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА

София, Люлин

клиент  Частно лице
рзп          452 кв.м.
              


Свободностоящ обем, разположен в собствен терен от 611 m2, без предвиден сутерен поради наличие на високи подпочвени води.


проект архитектура арх. Илиян П.Николов ©
проект стр.конструкции  инж. Е. Цаков
проект овк - инсталации инж. М. Циганчева
проект ел - инсталации   инж. М. Попова
проект вк - инсталации   инж. Л. Босилкова