2013
ПЛОЩАД "СВЕТА НЕДЕЛЯ", СОФИЯ.
УРБАНИСТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ -
КОНКУРСЕН ПРОЕКТ

София, пл. Света Неделя

клиент  СТОЛИЧНА ОБЩИНА
рзп         
              


1. Комуникация и транспорт - категорично е възприето премахване на транзитното комуникационно преминаване през Площада
2. Археология - търсено е единно подземно ниво с бъдещо експониране на археологическите находки в рамките на античния град с основни репери - Южната порта пред Съдебната Палата, Преториумът (Термите ?) под сградата на Църквата и Античният форум (Агората ?) пред хотел "Балкан". Разкриването, проучването, реставрирането, консервирането, експонирането на археологическите находки изискват несравнимо по-дълго време от реализацията на останалите операции по преустройство на площада, поради което е възприета технология за първоначална независимост на археологическото ниво, при вече изградени и окончателно завършени наземни нива, след което двете части се обвързват в едно урбанистично цяло
3. Функционално решение - изявени са три интегрално свързани части на единния площад:
- Централна част - около Църквата, с по-спокоен, парков характер
- Северна част - "Нов Форум" - наследник на Античния, развит по оста север-юг, дискретно изолиран от околните сгради, поради въведената малка разлика в нивата, с предвиждане да се превърне в едно от главните поливалентни пространства на градския Център
- Южна част - естественият завършек на вече частично превърнатата в пешеходна зона ул. "Витошка"
4. Архитектурно решение - с проекта се предложени архитектурни преустройства на пет от сградите, оформящи площада


проект архитектура арх. Илиян П.Николов ©
проект стр.конструкции   инж Г. Колчаков
проект градски дизайн     худ. Б. Икономов
проект паркоустройство  инж. В. Калайкова