2012
ХОТЕЛ ШЕРАТОН СОФИЯ -
НАДСТРОЯВАНЕ

София, пл. Света Неделя №5

клиент  София Хотел Балкан АД
рзп         4 000 кв.м.
              


В два варианта е проучена възможността, броят на хотелските стаи да бъде увеличен посредством надстрояване на сградата в рамките на възможния, съгласно нормативната уредба, обем, без да бъде променян съществуващия градоустройствен характер на застрояването.
Предвид характерната и категорична осова симетрична градоустройствена композиция на "Ларгото", изградена през 50-те години на XX век, предложението включва идея за съответно надстрояване и на сградата на ЦУМ.


проект архитектура арх. Илиян П.Николов ©
проект стр.конструкции  инж.Г.Харалампиев
проект овк - инсталации
проект ел - инсталации   
проект вк - инсталации   
ЗD визуализация              Б.Козарев