2011
РОПОТАМО ПЛАЗА ХОТЕЛ СОФИЯ

София,

клиент  Интернешънъл кепитъл груп,
рзп         20 300 кв.м.
              


Пореден проект за мястото на бившия ресторант "Ропотамо" на бул. Цариградско шосе, разработен по нова виза за проектиране, след влезлите в сила изменения на ОУП София, които изключват възможността за високо застрояване в ж.к. Яворов.
Сградата съдържа двуетажен подземен паркинг (трети и втори сутерени), хотелска част (с ресторант, кафетерия, спа-център, конферентен блок), развита в етажите от първи сутерен до пети вкл., както и жилищна част (апартаменти) от шестия до единадесетия етаж, които също ще могат да ползват услугите на хотела.
Хотелската част ще бъде включена в състава на европейска хотелска верига.


проект архитектура арх. Илиян П.Николов ©
проект стр.конструкции  инж Г. Колчаков
проект овк - инсталации инж. Л. Маджарова
проект ел - инсталации   инж. М. Попова
проект вк - инсталации   инж. Л. Босилкова