2010
ПРЕУСТРОЙСТВО - КАЗИНО В
ХОТЕЛ "ШЕРАТОН-СОФИЯ"

София, пл. Света Неделя №5

клиент  София Хотел Балкан АД,
              Англо Болкан ЕООД
рзп         900 кв.м.
              


Казиното получава нов вход с ветробран, през терасата към пл. "Света Неделя", като към пространството на казиното се прибавя и това на бившия бижутериен магазин там. Предишния вход от страната на "Ларгото" се затваря и пространството му се преработва като бар-мокър бюфет. Сервизните помещения по периферията се преработват, като високата светла височина се прегражда с допълнителна подова конструкция и те стават двуетажни.


проект архитектура арх. Илиян П.Николов ©
проект стр.конструкции  инж.Г.Харалампиев
проект овк - инсталации
проект ел - инсталации   
проект вк - инсталации   
ЗD визуализация              Б.Козарев