2008
ХОТЕЛ "ШЕРАТОН-СОФИЯ" -
ПРЕУСТРОЙСТВО - РЕЦЕПЦИЯ

София, пл. Света Неделя №5

клиент  СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
рзп         25 m2
              


Новата рецепция е изнесена към главния вход - на мястото на бившия бизнесцентър. Съществувалите преди плътни стени, облицовани с мушелкалк, бяха "разтворени" към фоайето последством нови арки над каменни плотове за обслужване на клиентите, в пълно съзвучие със съществуващите арки, поради което впечатлението е, че рецепцията е присъствала там и в оригиналния обект.


проект архитектура арх. Илиян П.Николов ©
проект стр.конструкции  инж.Г.Харалампиев
проект овк - инсталации инж. Л.Маджарова
проект ел - инсталации   инж. М.Попова
проект вк - инсталации