1979
ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ

Свищов, кв.73

клиент  ОбНС Велико Търново
рзп         10 000 кв.м.
              


Сградата е разположена на силно денивелиран терен между четири улици в централната част на гр. Свищов. Четирите жилищни секции са разминати на височината на половин етаж, като достъп до апартаментите има от всяка площадка на стълбището. Всички балкони са с плътни бели бетонови полуцилиндрични парапети. Очакванията на авторите, че това би възпрепятствало желанието за безсистемно остъкляване на балконите не се оправдаха през годините. На пластичните балкони са протнивопоставени призматични глухи обеми от видима тухла.


проект архитектура     арх. Павел Николов ©
                                  арх. Илиян П. Николов ©
проект стр.конструкции  инж. Каракостов
проект овк - инсталации инж. Георгиев
проект ел - инсталации   инж. Попова
проект вк - инсталации   инж. Кафеджийска